uutinen

HSK:n hallituksen tiedote 17.3.2020

Koronaepidemiaan liittyen, Suomen hallituksen linjausten ja Suomen Taitoluisteluliiton suositusten mukaisesti kaikki HSK:n järjestämä harrastustoiminta on toistaiseksi keskeytetty. Jääharjoitteluun voidaan palata aikaisintaan 15.4.2020, jos epidemiatilanne ja jääolosuhteet sen mahdollistavat. Valtakunnallinen liikuntapaikkojen sulkeminen on force majeure -tilanne, johon seura ei ole omalla toiminnallaan voinut vaikuttaa.

Valmentajat ohjeistavat kilpaluistelijoita lajia tukevaan, omatoimiseen oheisharjoitteluun ja liikkumiseen.

Kausimaksujen osalta korostamme, että maaliskuussa erääntyvä maksu on maksettava, vaikka jääharjoittelua ei pystytä järjestämään. Kyseessä ei ole kuukausimasku, vaan yksi erä koko kauden maksusta. Uudelle kaudelle ei voi siirtyä, ellei maksuja ole maksettu. Seurojen välisissä siirroissa edellytetään esteettömystodistuksia puolin ja toisin, joten maksuvaatimus koskee kaikkia.

Elämä seurassamme jatkuu edelleen. Sopeudumme vallitsevaan tilapäiseen tilanteeseen. Pyrimme minimoimaan kustannuksia ylläpitäen toimintaa kuitenkin sellaisella tavalla, että toiminta voidaan palauttaa hyvin nopeasti koronaepidemiatilanteen rauhoituttua.

Valmennustiimi jatkaa uuden kauden suunnittelua. Ensi kauden ryhmien muodostaminen on käynnissä. Niihin ilmoittaudutaan MyClubin kautta viimeistään 31.3.2020, ohjeistamme tästä myös erikseen.

Hallitus työskentelee koko ajan aktiivisesti ja tiedotamme mahdollisimman nopeasti.

Toivomme kaikkien ymmärtävän, että tilanne on poikkeuksellinen meille kaikille. Vahvalla yhteistyöllä selviämme.

ystävällisin yhteistyöterveisin,

HSK:n hallitus