uutinen

HSK ja Suomen Taitoluisteluliitto pyrkivät sopuun

HSK on kertonut Suomen Taitoluisteluliiton järjestämässä kuulemistilaisuudessa, miten seura aikoo varmistaa eettisyyden ja  turvallisuuden omassa toiminnassaan.
Suomen Taitoluisteluliiton ja HSK:n yhteinen tahtotila on mahdollistaa monen lupaavan nuoren harrastusmahdollisuus turvallisessa ympäristössä.

”HSK:n hallitus pyytää anteeksi niiltä luistelijoilta, jotka ovat kokeneet valmennuksen epäasiallisena. Minun johtamassani HSK:ssa kaikki toimivat eettisesti oikein. Minä henkilökohtaisesti kannan vastuun siitä, että toiminta HSK:ssa on eettisesti kestävää”, toteaa HSK:n hallituksen puheenjohtaja Mikael Nyberg.

Välittömät muutokset toimintatavoissa

Vastuullisuus on jokapäiväinen velvollisuus. Seuran nettisivujen täydentyvä uusi Vastuullisuus-osio kerää yhteen toimintaa ohjaavat eettiset säännöt ja toimintatavat.  Uudet yhteydenottokanavat mahdollistavat asioiden esiin nostamisen, myös nimettömänä. Kaikki palautteet käsitellään asianmukaisesti hallituksen kokouksissa ja seura on valmis raportoimaan saamansa palautteet myös Suomen Taitoluisteluliitolle.

Jokainen HSK:n työntekijä, luistelija, vanhempi ja jäsen sitoutuu seuran sääntöihin ja eettiseen säännöstöön MyClubissa. Luistelijoita ja valmentajia sitovat luonnollisesti myös STLL:n luistelu- tai toimihenkilöpassiin liittyvät säännöt.

HSK laatii toimintakaudelle 2020-2021 toimintakäsikirjan, jolla lisätään läpinäkyvyyttä ja avoimuutta seuran toiminnassa. Eettinen keskustelu tulee jatkumaan esimerkiksi työpajoissa ja keskustelutilaisuuksissa eri toimijoiden kesken. Seurakyselyiden avulla kartoitetaan tilannetta useaan kertaan tulevan toimintakauden aikana. Myös työhyvinvointi ja vapaaehtoistyön johtaminen ovat keskeisessä asemassa.

Seura tunnistaa myös ne kipupisteet, jotka liittyvät taitekohtiin luistelijan urassa, erityisesti kilpaluistelun lopettamiseen. HSK suunnittelee ns. exit-kaistan lopettaville kilpaluistelijoille ja käynnistää alumnitoiminnan.

HSK asettaa toimintansa eettisen suurennuslasin alle ja on valmis raportoimaan Suomen Taitoluisteluliitolle säännöllisin väliajoin omasta toiminnastaan. HSK ehdottaa myös, että seura yhdessä Suomen Taitoluisteluliiton kanssa pohtisi eettisen toiminnan mittareita koko lajiyhteisön käyttöön.

Urheilijoiden hyvinvointi, kannustava ilmapiiri ja luistelun ilo ovat HSK:n toiminnan perusta. HSK lupaa jokaisen harjoittelukerran olevan turvallinen jokaiselle luistelijalle. ”HSK 2020 on vastuullinen luisteluseura. Meillä ovat ovet aina avoinna, tervetuloa katsomaan”, sanoo HSK:n hallituksen puheenjohtaja Mikael Nyberg.

HSK haluaa jatkaa keskustelua valmennuskulttuurista

HSK:n toimintatapoja muutettiin ja tarkennettin monilta osin jo keväällä 2019. Silloin tehty HSK:n sisäinen seurakysely toi esille asioita, joihin tartuttiin välittömästi. Seuralla on nyt käytössä lukuisia kanavia palautteenantoon sekä selkeä prosessi ilmoitusten käsittelyyn ja dokumentointiin.

Valmennus perustuu avoimeen ja joustavaan tiimityöskentelyyn. Sen keskeisiä elementtejä ovat yhteinen arvopohja, kaikkien erityisosaamisen hyödyntäminen sekä jatkuva kouluttautuminen ja kehittyminen niin valmentajana kuin kasvattajanakin.

Kuluneet kuukaudet ovat käynnistäneet laajan, yhteiskunnallisestikin merkittävän keskustelun valmennuskulttuurista, mitä myös HSK pitää arvokkaana asiana.

HSK:n kuulemistilaisuuden jälkeen liittohallitus on ilmoittanut, että se ei tehnyt kokouksessaan päätöksiä jatkotoimenpiteistä HSK:n osalta, vaan jätti asian pöydälle. Neuvottelut jatkuvat edelleen ja tavoitteena on löytää sovintoratkaisu mahdollisimman pian.