Toimintatavat

HSK:ssa jokainen on vastuullinen. Yhdessä me luomme lapsille, nuorille ja aikuisharrastajille kannustavan yhteisön, jossa jokaisen on turvallista harrastaa, kilpailla, työskennellä ja toimia. Tällainen yhteisö rakentuu avoimessa ja arvostavassa vuorovaikutuksessa, josta me kaikki olemme yhdessä vastuussa. HSK:ssa kaikkia urheilijoita, vanhempia ja seuratoimijoita kohdellaan tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti.

Jokainen HSK:n jäsen on liittyessään sitoutunut noudattamaan sekä HSK:n sääntöjä ja toimintaohjeita että Suomen Taitoluisteluliiton eettisiä sääntöjä ja doping-sääntöjä. Toiminnan pohjana toimivat myös Olympiakomitean Reilun pelin ihanteet ja tavoitteet.

Seurana emme hyväksy syrjintää, häirintää, epäasiallista käyttäytymistä ja kiusaamista missään muodossa. Tärkeää epäasiallisen käytöksen käsittelyssä on läpinäkyvyys, reiluus ja avoimuus. Seuran hallitus sitoutuu olemaan apuna ristiriitojen käsittelyssä ja tarpeen vaatiessa järjestää puolueetonta tukea asioiden selvittämiseen.

Jokaisella on velvollisuus puuttua viipymättä epäasialliseen käytökseen. Voit ottaa itse asian esille asianosaisen kanssa tai kertoa siitä omalle valmentajalle, omille vanhemmille, joukkueenjohtajalle tai seuran hallituksen jäsenelle. Selvitämme tilanteet mahdollisimman pian, kaikkia osapuolia kuunnellen ja jatkosta yhdessä sopien.

HSK:ssa on käytössä matalan kynnyksen malli, jonka tavoitteena on, että epäasiallinen menettely tai epäily siitä saatetaan mahdollisimman nopeasti ja varhain hallituksen tietoon. Yhteydenotot käsitellään luottamuksellisesti ja asiaa voidaan käsitellä anonyymisti. Käsittelyn yhteydessä pyritään kuulemaan kaikkia osapuolia sekä sopimaan yhdessä mahdollisista jatkotoimenpiteistä ja seurannasta.

Epäkohdista voi ilmoittaa myös Väestöliiton Et ole yksin -palveluun tai Suomen urheilun eettisen keskuksen Ilmo-kanavaan. Lupauksemme on, että HSK on hyvä seura kaikille