uutinen

HSK mukana pilotoimassa Olympiakomitean ja Sitran hanketta

Olympiakomitea ja Sitra rakentavat yhdessä seuratoimijoiden kanssa  fiksujen ja kestävien toimintamallien työkalupakkia urheiluseuroille. Yhteistyössä syntyvä työkalupakki kokoaa yhteen jo hyväksi havaittuja esimerkkejä sekä uusia tapoja, joilla on seura voi toiminnassaan toteuttaa ympäristöystävällisiä valintoja ja saada lisäksi aikaan monesti myös kustannus- ja aikasäästöjä.  Urheiluseurat voivat lähteä rakentamaan toiminnassaan kestävämpää arkea pienillä ja suurilla teoilla: liikkuminen ja kyydit, hankinnat, varusteet, tapahtumat, viestintä – kaikkiin sisältyy mahdollisuus ympäristövastuullisiin valintoihin

Työkalupakkia rakennetaan pilotoimalla kesällä ja syksyllä 2018 erilaisia toimintamalleja ja osallistamalla seurakenttää. Pilottiseurat kokeilevat ja testaavat seuratoimintaa ja arkea tukevia uudenlaisia ja ympäristövastuullisia tapoja toimia. Kokeilujen kautta on tarkoitus kerätä arvokasta tietoa, jakaa kokemuksia, kasvattaa tietoisuutta sekä luoda pysyviä toimintamalleja, joista eri seurat voivat hyötyä ympäri Suomea. Samalla kehittämällä seuratoimintaa fiksuksi ja ekologiseksi olemme tukemassa arvokasta asennekasvatusta lasten ja nuorten keskuudessa. Työkalupakki valmistuu vuoden 2018 lopulla kaikkien seurojen käyttöön.

HSK on mukana pilottiseurana tässä valtakunnallisessa Fiksun seuran ympäristövastuullinen työkalupakki -hankkeessa. HSK kokeilee uusia tapoja mm. varustekierrätykseen ja nuorten urheilijanalkujen ravinto-opastukseen. Lisäksi pilottiprojektin puitteissa on tavoitteena laatia seuralle realistinen ja toteuttamiskelpoinen ympäristövastuullisuutta painottava ohjeistus.

Liikunta ja urheilu on Suomen suurin kansanliike. Seuratoiminta koskettaa useita miljoonia suomalaisia. Fiksujen ja ympäristövastuullisten toimintatapojen avulla rakennamme seuratoiminnassamme kestävämpää ja hyvinvoivaa Suomea.