uutinen

HSK:n uusi hallitus vetoaa luistelijoiden työrauhan puolesta

HSK:n uusi hallitus vetoaa luistelijoiden työrauhan puolesta

HSK:n ylimääräinen seurakokous 11.2.2020 valitsi seuralle uuden hallituksen. Hallituksen puheenjohtajana aloittaa Mikael Nyberg, varapuheenjohtajana Maria Porkka ja jäseninä Niko Jalkanen, Risto Nurmi, Outi Loimaranta ja Eija Roine. Lisäksi hallitukselle valittiin kaksi varajäsentä, Milla Nokelainen ja Tommi Säilä.

Uusi hallitus asettaa tärkeimmäksi tavoitteekseen luistelijoiden hyvinvoinnin turvaamisen sekä seuran valmentajien ja muiden toimijoiden työrauhan palauttamisen. Hallitus aikoo kuulla nopealla aikataululla seuran nykyisten luistelijoiden ja heidän vanhempiensa sekä seuran valmennustiimin toiveita, tarpeita ja näkemyksiä elinvoimaisen HSK:n uudelleenrakentamiseen.

Hallitus perehtyy huolellisesti seuran entisten luistelijoiden ja heidän vanhempiensa käynnistämän valitusprosessin tilanteeseen ja seuraaviin vaiheisiin. Hallituksen tiedossa on, että Suomen Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunnan tekemän päätöksen valitusaika on käynnissä, minkä johdosta päätöstä ei voida pitää lopullisena.

Hallitus päättää valmennukseen liittyvistä toimenpiteistä täytettyään selonottovelvoitteensa.

”HSK:n ensisijainen tehtävä nyt on huolehtia siitä, että sekä luistelun harrastajat että luisteluun vahvalla intohimolla suhtautuvat huippu-urheilijat saavat seuralta ja valmennustiimiltä kaiken tarvitsemansa tuen. Vetoamme nyt voimakkaasti, että saisimme työrauhan sekä uudelle hallitukselle että ennen kaikkea luistelijoille, jotka haluavat keskittyä kauden päätavoitteisiinsa”, sanoo HSK:n uusi puheenjohtaja Mikael Nyberg.

Uusi hallitus on välittömästi yhteydessä Suomen Taitoluisteluliiton kanssa ja toivoo, että keskustelut tilanteen ratkaisemiseksi voidaan käydä hyvässä yhteistyössä.

HSK:ssa ei hyväksytä häirintää, kiusaamista eikä syrjintää. HSK:lle on ensiarvoisen tärkeää, että jokainen lapsi, nuori, valmentaja ja toimihenkilö voi harrastaa ja toimia turvallisessa ympäristössä. Uusi hallitus haluaa tehdä harkittuja ratkaisuja, joilla varmistetaan luistelijoiden hyvinvointi sekä nyt että pidemmällä tähtäimellä.

”Viime viikkoina on lyöty rajuja leimoja ihmisiin, seuraan ja jopa koko lajiin hyvin vajaan tiedon varassa, nimettömiin lähteisiin nojaten ja asiasta tietämättömien tahojen toimesta. HSK:n uusi hallitus ei aio tällaiseen sortua. Meidän tavoitteemme on rakentaa uudestaan seura, joka on nyt kokenut kovia”, puheenjohtaja Mikael Nyberg linjaa.

HSK:n hallitus
Helsingfors Skridskoklubb rf – Helsingin Luistinklubi ry
Helsingin Jäähalli, Nordenskiöldinkatu 11-13, 00250 Helsinki
www.hsk.fi