uutinen

HSK – tavoitteellista luistelua kaikilla tasoilla

HSK:n hallitus pyytää anteeksi luistelijoilta, jotka ovat joutuneet epäasiallisen käytöksen kohteeksi. Seurassa ei hyväksytä epäasiallista käytöstä. Luistelijat, valmentajat ja vanhemmat sitoutuvat noudattamaan Kansainvälisen Olympiakomitean Urheiluyhteisön Reilun Pelin periaatteita ja ihanteita, sekä Suomen taitoluisteluliiton eettistä säännöstöä. Periaatteet ja säännöstö käydään joukkueissa ja ryhmissä yhdessä läpi. Täysi-ikäisten luistelijoiden kanssa seura tekee luistelijasopimuksen, jossa luistelijoiden oikeudet ja velvollisuudet määritellään. Someviestinnästä ja joukkeiden WA-ryhmissä tapahtuvasta viestinnästä annetaan ohjeistus. Kaiken viestinnän tulee olla avointa ja arvostavaa.

Seurassa on otettu käyttöön matalan kynnyksen malli, jolla voidaan tarttua epäasialliseen käytökseen kenen tahansa toimijan osalta sekä tunnistaa puutteellisia toimintapoja. Osapuolia kuullaan asian käsittelyn yhteydessä ja kuulemisen jälkeen sovitaan mahdolliset jatkotoimenpiteet ja seuranta.

Organisaatiouudistus

Seuran organisaatiota uudistetaan ammattimaisemmaksi. Seuraan palkataan urheilutoimenjohtaja, joka toimii valmentajien esimiehenä ja yhdyshenkilönä valmentajien ja vanhempien välillä. Valmentajien kanssa käydään säännölliset kehityskeskustelut. Urheilutoimenjohtaja vastaa valmentajien koulutuksesta ja seuran urheilutoiminnan kehittämisestä. Hallituksen rooli on puolestaan valvoa ja huolehtia toimintaedellytyksistä.

Luistelijan polku

Luistelukoulussa, yksinluistelussa ja muodostelmaluistelussa kiinnitetään entistä enemmän huomiota luistelijan urapolkuun. Luistelijan kanssa yhdessä suunnitellaan tulevaisuutta niin, että luistelija saa tasonsa ja toiveittensa mukaista valmennusta ja että siirtyminen seuraavalle tasolle, ryhmään tai joukkueeseen sujuu kitkattomasti. Valmentaja pitää luistelijoiden kanssa säännölliset tavoitekeskustelut, joihin ainakin nuorimmilla luistelijoilla osallistuu myös huoltaja.

Mirjami Penttisen työvelvoite palautetaan

HSK:n hallitus on perehtynyt luottamukselliseen aineistoon ja keskustellut eri tahojen kanssa. HSK:n hallitus on palauttanut Mirjami Penttisen työvelvoitteen 8.3.2020. Paluu valmennustyöhön tapahtuu vaiheittain ja toimintakaudella 2020-2021 SM-seniori- ja SM-juniorijoukkueisiin painottuen. Penttinen on ollut vapautettuna työvelvoitteesta seitsemän viikon ajan. Ajanjakson aikana Penttisen tapausta on käsitelty näkyvästi ja Penttisen kohtelu julkisuudessa on ollut epäinhimillistä. HSK:n hallitus pitää mainittua seitsemän viikon hyllytystä riittävänä työoikeudellisena toimenpiteenä kurinpitolautakunnan ratkaisun johdosta.

Suomen taitoluisteluliiton eettisessä säännöstössä viitataan Kansainvälisen Olympiakomitean Reilun Pelin periaatteisiin ja ihanteisiin. Periaatteiden 4. kohdan mukaan ”…uskomme ihmiseen ja olemme valmiit antamaan uuden mahdollisuuden.” Lisäksi seura on työnantajana arvioinut seuran etua kokonaisuutena, erityisesti seurassa nykyisin luistelevien urheilijoiden kannalta sekä sitä mikä on oikeudenmukaista ja kohtuullista. Hallitus korostaa, että Penttinen on nykyisellä, keväällä 2019 alkaneella kaudella muuttanut toimintatapojaan eikä huomautuksia hänen valmennuksestaan ole tullut.

Haluamme seurana nyt katsoa eteenpäin ja kehittää taitoluistelua lajina ja toimintaympäristönä. Hallitus ja valmennustiimi yhdessä kehittävät seuran toimintamalleja ja valmennusta yhä paremmiksi. Haluamme, että jokainen luistelija voi oppia ja kehittyä turvallisessa ympäristössä. Haluamme, että HSK on hyvä seura kaikille – seura, jossa voi sekä harrastaa että haastaa itseään. Olemme mukana toteuttamassa Suomen Taitoluisteluliiton visiota ”Koko Suomi luistelee ja parhaat maailman huipulla”.

Team Mystique edustaa Suomea junioreiden MM-kilpailuissa Nottinghamissa 13.-14.3.2020.

Team Unique edustaa Suomea senioreiden MM-kilpailuissa Lake Placidissä 3.-4.4.2020.

Yhteydenotot:

HSK:n hallituksen puheenjohtaja Mikael Nyberg / 040 837 8794