Tiedotteet

28.1.2020

HSK:N TIEDOTE

Seuraamme on ymmärrettävästi tullut medialta paljon yhteydenottoja koskien hallituksen eilistä eroilmoitusta. Kuten mediastakin on saatu lukea, seurassa on erilaisia näkemyksiä päävalmentajan mahdollisuudesta jatkaa tehtävässään. Hallitukselle tuotiin esiin tyytymättömyys seuran hallituksen muodostelmaluistelun päävalmentajaa koskeviin päätöksiin. Nämä näkemyserot olivat syynä myös siihen, että hallitus totesi sunnuntaina kokouksessaan, ettei sillä ole edellytyksiä jatkaa tehtävässään, koska se ei nauti seuran jäsenten luottamusta.

Tällä viikolla eronnut hallitus on kutsunut seuran jäsenet ylimääräiseen kokoukseen sääntöjen mukaisesti. Ylimääräisessä kokouksessa valitaan seuralle uusi hallitus. Siihen asti eronnut hallitus toimii ilman päätösoikeutta ja hoitaa seuran arkeen liittyvät asiat. Valmentajakysymyksen käsittely siirtyy seuran jäsenten valitsemalle uudelle hallitukselle. Uusi hallitus vastaa myös Suomen Taitoluisteluliiton vaatimaan lisäselvitykseen. Päätös vapauttaa muodostelmaluistelun päävalmentaja Mirjami Penttinen tehtävistään toistaiseksi on voimassa edelleen.

Kulunut viikko on ollut raskas kaikille, keitä tämä asia koskettaa. Olemme erityisen pahoillamme niiden puolesta, jotka ovat joutuneet kohtamaan julkisuudessa ja raportissa esille nousseita asioita. Olemme myös pahoillamme, että tällaista on päässyt tapahtumaan omassa seurassamme. Meille on tärkeää, että työtä tehdään lasten ja nuorten hyväksi ja heidän ehdoillaan ja että jokainen saa harrastaa ja kilpailla turvallisessa ja innostavassa ympäristössä. Tämän eteen olemme hallituksessa tehneet työtä.

***

27.1.2020

TIEDOTE SEURALLE

HSK:n hallitus kokoontui eilen sunnuntaina jättämään vastineensa Suomen Taitoluisteluliiton selvityspyyntöön. Viikko sitten hallitus vapautti päävalmentaja Mirjami Penttisen työvelvoitteesta. Tämän jälkeen hallitus on viikon ajan selvittänyt tapahtumien kulkua, kuullut asianosaista valmentajaa ja käynyt keskusteluja seuran sisällä vanhempien ja luistelijoiden kanssa. HSK kertoi selvityksessään Taitoluisteluliitolle millaisiin toimiin seura on ryhtynyt muodostelmaluistelussa myös siinä vaiheessa, kun heräsi epäily epäasiallisesta käytöksestä. Seura on muuttanut johtamisen ja valmentamisen rakenteita, lisännyt avoimuutta harjoitusten seuraamisen ja vanhempien osallistamisen suhteen ja lisännyt valmentajien työnohjausta sekä luistelijoiden psyykkistä valmennusta.

Hallitus totesi kokouksen aikana, ettei sillä ole edellytyksiä jatkaa tehtävässään. HSK:n hallitus on jättänyt eroilmoituksen 26.1.2020.  Eroon päädyttiin seurassa esiintyvien mielipide-erojen vuoksi.  Nyt eronnut hallitus toimii ilman päätösoikeutta seuran ylimääräisen kokoukseen asti, jolloin seuralle valitaan uusi hallitus. Uuden hallituksen valitsemiseen asti jatkotoimenpiteet ja viestintä on rajoittunutta. Vanhan hallituksen puheenjohtaja vastaa mahdollisuuksien mukaan kysymyksiin.

***

24.1.2020

SUOMEN TAITOLUISTELULIITON 17.1.2020 ANTAMASTA PÄÄTÖKSESTÄ JA SEN KÄSITTELYSTÄ

Seuraamme on ymmärrettävästi tullut medialta paljon yhteydenottoja Suomen Taitoluisteluliiton 17.1. 2020 antamasta päätöksestä ja siihen liittyvistä asioista. Asia on tärkeä, ja keskustelu ja eri näkökulmien esille nouseminen on lajimme ja seuramme kannalta tärkeää. Valitettavasti juuri nyt emme kuitenkaan pysty vastaamaan kaikkiin kysymyksiin ja yhteydenottoihin tämän laajemmin tai yksityiskohtaisemmin.

Työskentelemme hallituksen jäseninä arkitöidemme ohessa jatkuvasti, jotta saamme informoitua etenkin joukkueita, luistelijoita ja heidän vanhempiaan tästä tilanteesta. Vanhempien, valmentajien ja joukkueiden kanssa keskustelu ja heidän kuuntelemisensa on ollut tärkeä ja aikaa vievä osa tämän asian käsittelyä. Olemme myös luvanneet pitää keskustelut luottamuksellisina.

Työstämme paraikaa myös vastausta Suomen Taitoluisteluliiton selvityspyyntöön. Tällä hetkellä aikamme menee lähes kokonaan tähän työhön ja sisäisen viestinnän hoitamiseen. Se tarkoittaa myös vastausten hakemista moniin kysymyksiin, joista useimpiin emme edes juuri nyt pysty vastaamaan, koska meillä ei ole niihin riittävästi tietoa.

Valmentajakysymyksen käsittely on niin ikään kesken ja etenee asianmukaisen prosessin mukaan. Valitettavasti prosessin ollessa kesken emme voi lausua asiasta tämän tarkemmin.

Tulemme tiedottamaan Taitoluisteluliitolle toimitettavasta selvityksestä ensi viikon alussa. Silloin kerromme myös tarkemmin, mitä seurassamme on tehty ja tullaan tekemään turvallisen ja viihtyisän harrastusympäristön takaamiseksi.

Tämä tilanne on merkittävä seurallemme ja sen jäsenille, luistelijoille ja vanhemmille. Lasten ja nuorten hyvinvointi on ykkösprioriteettimme tämän tilanteen käsittelyssä. Toivomme, että he saisivat jatkaa harrastustaan rauhassa ja ilman ylimääräistä häiriötä tämänkin prosessin aikana.