Matalan kynnyksen malli

Haluamme tehdä epäasialliseen käytökseen tai puutteellisiin toimintatapoihin puuttumisen helpoksi. Voit lähettää ilmoituksen sähköpostilla osoitteeseen: [email protected]

Ilmoitukset käsittelee hallituksen nimeämä henkilö. Halutessasi asian käsittely voidaan toteuttaa nimettömänä, ilmoitusvaiheessa annettavat yhteystiedot jäävät näin vain käsittelijän tietoon. Tarvittaessa pyydämme apua seuran ulkopuoliselta, puolueettomalta arvioijalta.

Prosessi etenee näin:

  1. Ilmoituksen vastaanotto (sisältö, päivämäärä, vastaanottajan ja ilmoittajan tiedot)
  2. Tapauksen käsittelyn arviointi (seuran sisäinen, rikos, lastensuojelu, muu)
  3. Kaikkien osapuolten kuuleminen mahdollisuuksien mukaan
  4. Mahdolliset toimenpiteet.
  5. Sovitaan seurannasta
  6. Käsittelyn päättäminen (kaikki osapuolet huomioiden)