Strategia ja arvot

Helsingfors Skridskoklubb rf – Helsingin Luistinklubi ry on monipuolinen taitoluisteluseura, joka tarjoaa lapsille, nuorille ja aikuisille kilpaurheilu- ja harrastusmahdollisuuksia muodostelmaluistelussa ja yksinluistelussa. HSK:ssa harrastaa ja kilpailee vuosittain noin 780 luistelijaa, joista noin 1/3 on harrastuksensa juuri aloittaneita luistelukoululaisia. Vuonna 1875 perustettu HSK on Suomen vanhin yhä toimiva taitoluisteluseura ja myös yksi Suomen vanhimmista urheiluseuroista.

Toiminnan periaatteet
HSK:n toiminta-ajatuksena on tarjota laadukasta ja tavoitteellista valmennusta, jonka päämääränä on seuraa edustavien joukkueiden ja luistelijoiden menestyminen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Luistelukoulussa ja harrastusryhmissä lapset, nuoret ja aikuiset voivat opetella ja kehittää luistelun perustaitoja sekä nauttia oppimisen ilosta taitoluistelu-harrastuksen parissa.

Strategia, tavoitteet ja arvot
Seuran toimintaa kehitetään jatkuvasti. Strategisiksi kärkihankkeiksi ovat valikoituneet huippu-urheiluseuraksi profiloituminen, yksinluistelun vahvistaminen, luistelukoulutoiminnan laajentaminen sekä ammattimainen ja tehokas hallinto.

Tavoitteena on luoda hyvien harjoitusolosuhteiden lisäksi myönteinen ja kannustava harjoitteluilmapiiri.

Seuran toimintaa ohjaavat arvot ovat

  • Laadukkuus
  • Eettisyys
  • Yhteistyö
  • Tavoitteellisuus

HSK on Suomen Taitoluisteluliiton jäsenseura. Olemme sitoutuneet myös STLL:n visioon ja missioon omassa toiminnassamme.

Suomen Taitoluisteluliiton visio
Koko Suomi luistelee ja parhaat maailman huipulla.

Suomen Taitoluisteluliiton missio
Suomen Taitoluisteluliitto yhdessä jäsenseurojensa kanssa luo edellytykset taitoluistelun monipuoliselle harrastus- ja kilpailutoiminnalle. Tavoitteenamme on tukea elämänmittaista liikuntaharrastusta.

www.stll.fi

STLL:n Antidopingohjelma   /   STLL:n uutiskirje Sähkäri

STLL:n Eettinen säännöstö   /   STLL:n sosiaalisen median pelisäännöt

ISU – International Skating Union

Kansainvälinen luisteluliitto on luistelulajien kansainvälinen kattojärjestö. ISU:n kotisivuilla on paljon tietoa luistelijoista ja kilpailuista sekä eri lajien säännöistä.

Suomen urheilun eettinen keskus

SUEK ry:n tehtävänä on vahvistaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa eettisesti kestävää urheilukulttuuria. Suekin sivuilta löytyy paljon asiaa mm. katsomo-turvallisuudesta ja urheilusta sallituista lääkkeistä.

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry

ESLUn toiminnan keskeisenä painopisteenä on seura- ja kansalaistoiminnan elinvoimaisuuden tukeminen ja vahvistaminen.

 

Olympiakomitea

Suomen Olympiakomitea on valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö, joka toimii sen hyväksi, että suomalaiset liikkuisivat enemmän ja menestyisivät huippu-urheilussa.

Urheiluharrastuksesta saa parhaimmillaan iloa, onnistumisia ja hyviä ystäviä. Väestöliiton ja suomalaisen urheilun yhteishankkeessa edistetään jokaisen oikeutta nauttia urheilusta turvallisesti sekä tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti. Me tarjoamme ilmaista tukea puhelimessa ja chatissa. #etoleyksin