Kokouskutsu HSK:n jäsenille kaudella 2020-2021

Helsingfors Skridskoklubb rf – Helsingin Luistinklubi ry:n kevätkokous pidetään Teams-yhteydellä 15.6.2021 klo 19.00.
Kokouksessa käsitellään kevätkokouksen sääntömääräiset asiat ja sääntöuudistus. Lisäksi  esitellään seuran toimintakäsikirja.

Möteskallelse för HSKs medlemmar 2020-2021

Helsingfors Skridskoklubb rf – Helsingin Luistinklubi rys vårmöte hålls tisdagen den 15 juni 2021 klockan 19.00 med Teams fjärranslutning.
På mötet behandlas i stadgan fastställda ärenden samt med reform av föreningens stadgar. På mötet presenteras också klubbens nya handbok.

Sydämellisesti tervetuloa! Ni är alla så hjärtligt välkomna!

HSK